Leksikon radija i televizije

Natrag

međunarodne novinarske organizacije

opća i specijalizirana udruženja novinara iz različitih zemalja zadaća kojih je promicanje slobode izražavanja, slobode medija, medijskoga pluralizma, zaštite novinara i njihovih prava, poticanje međunarodnih aktivnosti u obrani tih sloboda i prava, borba protiv cenzure. Najveća takva udruga jest Međunarodna federacija novinara (IFJ – International Federation of Journalists), utemeljena 1926. sa sjedištem u Bruxellesu; ima više od 600 000 članova. Ostale su važnije udruge: Međuameričko novinsko udruženje (IAPA/SIP – Inter American Press Association/Sociedad Interamericana de Prensa), utemeljeno 1943. sa sjedištem u Miamiju; Međunarodni institut za novinstvo (IPI – International Press Institute), utemeljen 1950. sa sjedištem u Beču, djeluje u 130 zemalja; Međunarodna federacija turističkih novinara i pisaca (FIJET – Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme), utemeljena 1935. u Parizu; Međunarodna unija katoličkog novinstva (UCIP – Union catholique internationale de la presse), utemeljena 1927. u Bruxellesu, sjedište je u Ženevi; djeluje u 173 zemlje; Međunarodna unija medicinskog novinstva (UIPM – Union Internationale de la Presse Medicale), utemeljena 1953. u Parizu; Međunarodno udruženje novinara ženskog i obiteljskog novinstva (AIJPF – Association internationale des journalistes de la presse féminine et familiale), utemeljeno 1964. sa sjedištem u Bruxellesu; Međunarodno udruženje sportskih novinara (AIPS – Association Internationale de la Presse Sportive), utemeljeno 1924. u Parizu; najstarija je specijalizirana međunarodna novinarska organizacija, okuplja članove iz 130 zemalja i jedina ima ovlaštenja akreditacije novinara za olimpijske i druge sportove. Reporteri bez granica (Reporters sans Frontières/Reporters without Borders), udruženje osnovano 1985. sa sjedištem u Parizu; služi općim interesima na području očuvanja novinarskih sloboda i djeluje u skladu s članom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona