Leksikon radija i televizije

Natrag

Mesarić, Jasna

redateljica (1950). Diplomirala na ADU-u u Zagrebu. Redateljica mentorica u Dramskom programu HR-a. Režijama dramskih i dokumentarno-dramskih tekstova sudjelovala na festivalima u zemlji i inozemstvu. Za režiju radiodrame Svatko je imao svoje mjesto dobila je 1996. nagradu U.R.T.I (Univerziteta za radio i televiziju u Parizu), u kategoriji Ars acustica. Uspješna je bila i na festivalima Prix Italia, gdje je 2002. dobila specijalno priznanje za dramu Zlatni magarac, a 2003. nominirana za nagradu za dramu Ptice, i Prix Marulić, gdje je nagrađena za drame Zlatni magarac 2002. te Psiha 2005. S radiodramom Raja bez raja sudjelovala na Prix Europa 2004.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona