Leksikon radija i televizije

Natrag

McLaughlin, John

američki novinar (1927). Doktorirao na sveučilištu Columbia u New Yorku. Pisac govora R. Nixona 1971–74. Od 1982. uređuje i moderira tjednu polusatnu političku panel-emisiju The McLaughlin Group, u kojoj gostuje stalna skupina novinara. Emisiju emitiraju uglavnom postaje PBS-a, a odlikuje se dinamičnim i glasnim polemikama s brojnim prognozama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona