Leksikon radija i televizije

Natrag

Maxwell, James Clerk

britanski fizičar (1831–1879). Profesor u Londonu i na Cambridgeu. Najvažniji je njegov rad elektromagnetska teorija, kojom je matematički sistematizirao Faradayeva otkrića. Teoretski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Na tim temeljima poslije je H. Hertz postavio osnovu teorijskoga sustava elektromagnetskih valova kakav je danas u primjeni, a njegova istraživanja elektromagnetskih valova dovela su do razvoja radija i televizije. Po njemu je nazvana mjerna jedinica za magnetski tok maksvel (Mx).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona