Leksikon radija i televizije

Natrag

Matutinović, Branko

 producent (1949). Na TVZ-u od 1968. na poslovima u scenografiji, zatim asistent, realizator u IP-u (Dnevnik, vijesti), pomoćni organizator u Sportskom, Dokumentarnom, Dječjem i Igranom programu. U bogatoj produkciji 1970-ih glavni organizator, direktor, direktor ekipa, producent drama, filmova, TV serija i opera (Mali buntovnik, Marija, Mačak pod šljemom, Velo misto, Ero s onoga svijeta, Ekvinocij). Prelaskom u Zabavni program bio producent show emisija, festivala, nastupa izvođača na TVZ-u i Euroviziji (pobjeda grupe Riva u Švicarskoj) te desetak Eurosongova. Za Domovinskoga rata organizirao realizaciju dokumentarne serije od 16 epizoda za potrebe hrvatskih veleposlanstva, koncert Moja domovina, koncert P. Dominga, izravni prijenos dolaska predsjednika SAD-a B. Clintona u Hrvatsku, bio direktor filmova Krhotine i Slučajna suputnica, producent festivala Dora, prvoga hrvatskog izbora za Miss te diskografske nagrade Porin. Do umirovljenja 2015. producent Mozaičnoga programa HTV-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona