Leksikon radija i televizije

Natrag

matrični sustav

(žarg. matrica), sustav za prespajanje audio i videosignala, sastoji se od hardverskog i upravljačkog dijela. Hardverski dio sastoji se od ulaznih, izlaznih i međuspojnih modula, a njime se upravlja preko kontrolnih panela ili računala; koristi se kako bi se omogućilo prespajanje i distribucija tonskih i videosignala na više mjesta za proizvodnju programa, čime se izbjegava mnogobrojno međusobno povezivanje režija, montaža i dr. Na izlaznim modulima nalaze se odlazi prema destinacijama koji rabe signale. Svaka destinacija ima kontrolni panel s pomoću kojega se odabire bilo koji ulaz u matrični sustav. Međuspojni moduli služe za prosljeđivanje određenog signala s ulaznoga na određeni izlaz izlaznoga modula. Matrični je sustav dio lanca u proizvodnji i emitiranju radijskoga i TV programa u prostorima režija, mastera, reportažnih kola i sl. S napretkom tehnologije postupno prelazi na prespajanja temeljena na IP protokolu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona