Leksikon radija i televizije

Natrag

Matić, Hrid

glazbenik (1953). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Radio kao profesor klasične gitare, član zbora i prvak Opere HNK-a u Zagrebu i Splitu te prvak zagrebačkoga Gradskog kazališta Komedija. U Glazbenoj proizvodnji HRT-a pomoćnik urednika programa 1999–2002, rukovoditelj Odjela za glazbenu proizvodnju 2002–03, umjetnički direktor 2003–04, pomoćnik ravnatelja Glazbene proizvodnje za program 2005.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona