Leksikon radija i televizije

Natrag

Mataušić, Juraj Mirko

teolog, novinar i urednik (1944–2014). Franjevac, doktorirao u Salzburgu. Predavao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Uspostavio Hrvatski katolički radio, prvi direktor i glavni urednik 1994–2000. Prvi predsjednik Društva katoličkih novinara u Jugoslaviji (1988–91) i Hrvatskoga društva katoličkih novinara (1990–2000). Dobitnik nagrade za životno djelo Hrvatskoga društva katoličkih novinara 2003.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona