Leksikon radija i televizije

Natrag

masovni mediji

(engl. mass media), sredstva masovne komunikacije. Zajedničko im je što su poruke potencijalno dostupne svima i što teku uglavnom jednosmjerno od medija prema korisnicima (konvergencija medija), što im je publika heterogena, anonimna i prostorno raspršena. Zakon o medijima (2013) u masovne medije svrstava isključivo medije koji informiraju: “novine i drugi tisak, radijski i TV programi, sadržaji novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike”, precizirajući nadalje da “mediji nisu knjige, udžbenici, katalozi i drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji itd.”. Mnogi teoretičari medija u masovne svrstavaju ipak i knjige, film, nosače zvuka i sl., budući da mogu bitno utjecati na kulturu, vjerovanja i ponašanje pojedinaca te društvo u cjelini.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona