Leksikon radija i televizije

Natrag

Marjanović, Iva

glumica (1939). Diplomirala na ADU-u u Zagrebu. Od 1962. do umirovljenja angažirana u Drami HNK-a u Zagrebu. Nastupala je i u filmovima (Crne ptice, Rani snijeg u Münchenu, San o ruži i dr.) i brojnim TV dramama i serijama TVZ-a (Tu, negdje pokraj nas, Diogeneš, Zlostavljanje, Sumorna jesen, Šjora Nikoleta, Kapelski kresovi, Tuđinac). Najveću popularnost stekla je ulogom Nuše u seriji Prosjaci i sinovi (1972, prikazana 1984) i Ivičine majke u seriji U registraturi prema romanu A. Kovačića. Nastupala i u radiodramskim emisijama RZ-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona