Leksikon radija i televizije

Natrag

Margaretić Urlić, Renata

novinarka, likovna kritičarka i povjesničarka arhitekture (1968). Diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. radi u Informativnom programu HR-a, uređuje i vodi emisije o likovnoj umjetnosti (Kretanje točke) i izravne programe (Večernji program petkom). Istodobno surađuje u emisijama HTV-a Kulturni krajolik i Hrvatska knjiga, a od 2002. uređuje i vodi emisiju Kult, Kulturne kronike, Kratki susreti, Drugi format, Emisija, Međučin, Intervju tjedna i dr. Autorski je realizirala Portrete velikana hrvatske kulture (N. Bašić, I. Kožarić, B. Magaš, M. Martinović, B. Violić) i dokumentarac o J. Vranyczányju Dobrinoviću. Objavila monografiju o arhitektu S. Jelineku (2009).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona