Leksikon radija i televizije

Natrag

MAM

(akr. od engl. Media Asset Management – upravljanje medijskim objektima), tehnološki sustav koji omogućuje upravljanje sadržajima, metapodatcima i radnim procesima. Funkcije najčešće obuhvaćaju unos, prikupljanje, katalogiziranje, opisivanje, pretraživanje, obradbu, arhiviranje i distribuciju različitih digitalnih medijskih sadržaja (objekata) i pripadajućih opisnih metapodataka. Medijski objekt sačinjen je od digitalnoga video, audio ili grafičkog sadržaja te pripadajućih metapodataka koji su pohranjeni u bazi podataka. Digitalni sadržaji mogu biti pohranjeni na različitim i dislociranim sustavima za pohranu. Prednosti su korištenja takvih sustava višestruko iskorištenje digitalnih sadržaja, istodobni rad više korisnika na istom sadržaju, obradba za vrijeme unosa, evidencija učinjenih promjena i različitih verzija sadržaja, olakšano pretraživanje i preuzimanje sadržaja, slanje prema različitim distribucijskim platformama i dr. Važnu komponentu čini podsustav za upravljanje radnim procesima preko kojega se mogu automatizirati proizvodni procesi. Primjena MAM sustava pridonosi učinkovitijim radnim procesima obradbe i pripreme digitalnih sadržaja, a time i uštedama za organizacije koje se njime koriste. HRT je s korištenjem različitih MAM sustava započeo 2003.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona