Leksikon radija i televizije

Natrag

Malović, Stjepan

novinar i znanstvenik (1946). Doktorirao informacijske i komunikacijske znanosti. Radio u Večernjem listu, gdje je 1985–90. zamjenik glavnoga urednika. Od 1988. do 2006. predavao predmete Tisak i Etika novinarstva na Studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu; za njegova mandata kao prodekana 2000–02. uvedene su bitne promjene u studiju novinarstva, smjerovi i praktična nastava te otvoren TV studio, što je, uz već postojeći Radio Student, uvelike unaprijedilo visokoškolsko obrazovanje novinara. Od 2007. predavao novinarstvo na Sveučilištu u Dubrovniku, na Sveučilištu u Zadru, Veleučilištu VERN, a kao gost predavač na Sveučilištu u Beču i Univerzitetu u Tuzli. Direktor Međunarodnoga centra za obrazovanje novinara (ICEJ) 1998–09. Autor, suautor i urednik više knjiga (Masovno komuniciranje, Osnove novinarstva, The People, Press and Politics of Croatia).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona