Leksikon radija i televizije

Natrag

Malnar, Marko

inženjer i projektant (1965). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 1991. zaposlen u Tehnici HR-a, od 1994. član tima za pripremu projekta preseljenja režijskih i studijskih pogona HR-a s nekoliko lokacija u gradu u Dom HRT-a, a potom vodi i nadzire preseljenje. Nakon uvođenja novih digitalnih tehnologija i news room sustava rukovodi Odjelom potpore i nadzora digitalne proizvodnje 2002–04. te Odjelom održavanja, nadzora i administriranja HR-a 2004–07; rukovoditelj RJ Tehnika 2007–13. Zaslužan za tehnološki iskorak produkcijskih sustava i digitalne arhive HR-a te povezivanje pogona u Zagrebu s centrima u jedinstveni tehnološki sustav. Kao predstavnik Tehnike sudjelovao u radu projektnih grupa EBU-a (B-case, B-aim). Od 2013. rukovodi RJ Radijska tehnika. Dobitnik je godišnje nagrade HRT-a 2006.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona