Leksikon radija i televizije

Natrag

Mali svijet

dokumentarni program za djecu, emitirao se na RTZ-u/HTV-u 1964–92. Pokretač i prvi urednik M. Bjažić, a od 1961. Lj. Marinković. U suradnji s Malim novinama iz Sarajeva snimane su reportaže i dokumentarni filmovi (A. Viculina, M. Relje i B. Tešije), koji su se preko Eurovizije razmjenjivali sa sličnim emisijama iz 19 europskih zemalja te Kanade, SAD-a, Japana i Australije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona