Leksikon radija i televizije

Natrag

majstor maske

osoba koja, prema scenariju i uputama redatelja, a u najužoj suradnji s kostimografom i direktorom fotografije, kreira i izrađuje maske i frizure u proizvodnji AV djela. Poznati hrvatski majstori maske jesu Snježana Tomljenović (Buba), Jelena Kolarić, Halid Redžebašić, Jasna Rossini i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona