Leksikon radija i televizije

Natrag

Mahovlić, Vladimir

spiker i voditelj (1932–2007). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na RZ-u vodio izravne prijenose opera i koncerata te javnih priredbi od 1959. do umirovljenja 1991, otkad se bavi edukacijom mladih spikera i novinara. Preveo, pripremio i sudjelovao u izvedbi opere K. Molčanova Romeo, Julija i tama na III. programu RZ-a. Surađivao kao spiker u Informativnom programu TVZ-a 1960–72. Bio košarkaški (međunarodni) sudac te predavač na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu.

Pogledaj više

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona