Leksikon radija i televizije

Natrag

magnetoskop

uređaj za pohranjivanje video, audio i pomoćnih signala na magnetsku vrpcu. Služi za snimanje i reprodukciju ili samo za reprodukciju. S obzirom na namjenu postoje kućni i profesionalni, a s obzirom na tehnologiju analogni i digitalni. Kod analognog snimanja luminantna komponenta videosignala modulira se frekvencijski, a krominantna amplitudno s nižom frekvencijom nositelja (engl. colour-under). Digitalni magnetoskop snima na kose magnetske staze vrpce jer je vrpca spiralno omotana oko cilindričnoga bubnja s glavama (engl. scanner), a digitalne se videokomponente snimaju vremenskim multipleksom (TDM). Audiosignal se snima analogno na posebnu uzdužnu stazu ili digitalno s kodnim riječima od 16, 18 ili 20 bitova umetnutih u videosignal. Vremenski se kod snima na posebnu uzdužnu stazu. TVZ je prve magnetoskope nabavila 1963, a montirani su u Šubićevoj 20, gdje se nalazio novi TV studio. Instalaciju magnetoskopa i radni proces postavio je I. Seitz, a prvi su stručnjaci bili Z. Lozanić i N. Borčić te poslije K. Šipek i G. Rajšek. Uvođenjem magnetoskopa nastupio je potpuno nov način proizvodnje i emitiranja TV programa jer je omogućeno emitiranje unaprijed snimljenih emisija ili priloga, koji su se dotad uglavnom emitirali uživo iz studija ili korištenjem reportažnih kola. Nekoliko godina poslije, 1965–66, nabavljeni su magnetoskopi tvrtke Ampex, koji su dugi niz godina bili nezamjenjivi u proizvodnji i odvijanju TV programa. Za potrebe praćenja Mediteranskih igara iz Splita 1979. nabavljen je Ampex VPR, prvi 1” magnetoskop u ovom dijelu Europe, a 1981. U-matic (¾”), s magnetskom vrpcom po prvi put u kazeti, a ne na kolutima. Krajem 1980-ih uvode se magnetoskopi Betacam (½”), što je ubrzalo i pojednostavilo obradbu materijala te rezultiralo razvojem i uvođenjem ENG kamera i elektroničkih montaža, koje su iz TV proizvodnje počele istiskivati filmsku opremu. Prve linearne analogne montaže na HRT-u instalirane su 1990 (montažer Ž. Mihalić), a 1998. uvode se montaže temeljene na digitalnim magnetoskopima Digital Betacam. Od 2000. započinje razdoblje nelinearnih montaža (prva Sfera), a 2002. instalirana je prva Avid montaža (R. Petrinec postavio je novi radni proces, a prvi montažeri bili su B. Gvozdanović, D. Cimprešak i B. Lukša). Otad započinje zamjena analognih s digitalnim magnetoskopima IMX Betacam, koji će sve do 2014. biti osnovni medij za proizvodnju TV emisija. Nabavkom nelineranih montaža, kamera i ostale opreme za proizvodnju TV signala temeljene na digitalnom TV signalu i radu s datotekama postupno se uvode sustavi koji omogućuju automatsko emitiranje programa, a produkcijski proizvodni sustavi sve se više odvijaju bez kazeta (engl. tapeless).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona