Leksikon radija i televizije

Natrag

Ljudi XX. stoljeća

radijska serija Arisa Angelisa, emitirana na I. programu RZ-u/HR-u 1989–2010. Svaka jednosatna emisija donosi životnu priču jednoga svjedoka 20. st., npr. austrougarskih vojnika i časnika, prvih pilota iz I. svjetskog rata, političara, znanstvenika, umjetnika, filozofa, balerina, pjevačica i kućanica, od dobitnika Nobelove nagrade V. Preloga i fizičara I. Supeka do graditelja violina I. Husa i legionara Z. Čikvarija. U emisiji su gostovali emigranti iz carske Rusije, sudionici Listopadske revolucije, ekonomski emigranti u Južnu Ameriku i povratnici u domovinu nakon 50 godina emigracije. Emitirana je i na Radio Sljemenu te reemitirana na Glasu Hrvatske.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona