Leksikon radija i televizije

Natrag

luminantno urezivanje

(engl. luminance key), postupak elektroničkog urezivanja (žarg. kijanje po videosignalu) kojim se željeni videosignal utiskuje u pozadinu na temelju nivoa bijeloga (engl. luminance) tako da se na videomiješalu namjesti željeni luminantni nivo sadržaja pozadinske slike na kojem će se provesti utiskivanje toga videosignala. Ono je najprije omogućeno kod najsvjetlijih dijelova slike (100% nivoa bijeloga), pa sve do namještenoga luminantnog nivoa. Nedostatak je postupka taj što ne omogućuje urezivanje u pozadinsku sliku s niskim luminantnim nivoom (sadržaj pozadinske slike blizu nivoa crnog), a rubovi urezanog signala nisu oštri kao kod elektroničkog urezivanja vanjskim signalom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona