Leksikon radija i televizije

Natrag

lip sync

(engl.), usklađenost početka video i tonskog signala. Najuočljivija je kod prikazivanja govornika, kod kojega početak i kraj govora tonski i slikovno moraju biti potpuno usklađeni (sinkronizirani). Lip sync ispituje se filmskom klapom ili pljeskanjem rukama ispred kamere.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona