Leksikon radija i televizije

Natrag

link

(žarg.; od engl. – veza, karika), 1. naziv za (mikrovalnu) radiovezu između dviju točaka (dvaju sklopova, dvaju uređaja, studija i odašiljača, odašiljača i repetitora, reporterskoga vozila i studija i dr.). U radijskoj i TV proizvodnji mobilni linkovi koriste se za prijenos TV ili tonskog signala s terena. S obzirom na način rada predstavljaju pokretnu vezu. 2. u informatičkom žargonu, naziv za fizičko ili virtualno povezivanje. Fizički link podatkovna je veza između računalne mreže i računala, a virtualni poveznica s jedne internetske stranice na drugu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona