Leksikon radija i televizije

Natrag

linearna televizija (medijska usluga televizije, televizijsko emitiranje)

audiovizualna medijska usluga za istodobno gledanje programa u slijedu na osnovi rasporeda programa. Od samih početaka televizije do danas dominantan način gledanja TV programa, iako se sve više korisnika odlučuje na gledanje određenoga programa kad im to odgovara (nelinearna televizija ili video na zahtjev).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona