Leksikon radija i televizije

Natrag

Ličina, Jovan

glumac i pisac (1930–2002). Diplomirao na ADU-u u Zagrebu. Od 1957. do odlaska u invalidsku mirovinu 1982. angažiran u HNK-u; zapažen u brojnim ulogama širokoga repertoara. Nastupao u mnogim serijama i dramama TVZ-a (Dijalozi, Vražji otok, Treći je došao sam, Treba zaklati pijetla, Jutro još nije dan, Vruć je zrak, Slučaj na autostradi, Kandidat smrti, Ljudi i neljudi, Dolutali metak, Harmonika, Sedam sati i petnaest minuta, Izjava, Obustava u strojnoj). Životnu TV ulogu krijumčara Verige odigrao je u seriji Kuda idu divlje svinje (1971). Napisao dramu Nježne pjesme anđela (1964).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona