Leksikon radija i televizije

Natrag

Lendvai, Paul

austrijski novinar i publicist (1929). Rođen u Budimpešti, odmah nakon dolaska u Austriju 1957. stekao ugled stručnjaka za istočnu Europu. Kao vodeći komentator ORF-a na njemačkom je govornom području imao bitnu ulogu u tumačenju jugoslavenske krize. Zapaženo mu je djelo Između nade i otrežnjenja – razmišljanja o promjenama u istočnoj Europi (1994).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona