Leksikon radija i televizije

Natrag

lektor

(lat. lector – čitač), stručna osoba koja ispravlja i uređuje tekst s pravopisno-gramatičke i stilske strane. Na HRT-u je posao lektoriranja organiziran u okviru Službe za jezik i govor (osnivači J. Nikić i I. Škarić 1991). Prvi šef spikerske, lektorske i inspicijentske službe na RZ-u bio je M. Dulčić (1970); među istaknutim je lektorima i mentor B. Erdeljac.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona