Leksikon radija i televizije

Natrag

Leko, Ivan

pedagog i radijski djelatnik (1914–1983). U Zagrebu završio studij pedagogije. Direktor RZ-a 1949–50, u doba kad je ta postaja imala vodeću medijsku ulogu u propagandnom ratu sa zemljama Informbiroa. Tad je zabilježen i tehnološki napredak RZ-a, posebice puštanjem u rad odašiljača u Deanovcu. Jedan od pokretača Školskog radija. Nakon 1950. direktor Zavoda za unapređenje nastave i profesor na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona