Leksikon radija i televizije

Natrag

Lazarsfeld, Paul

američki sociolog austrijskoga podrijetla (1901–1976). Diplomirao i doktorirao na sveučilištu u Beču. Na poziv Rockefellerove zaklade došao u SAD. Bio je ravnatelj Ureda za radijska istraživanja na Sveučilištu Princeton (poslije na Sveučilištu Columbia, gdje je bio profesor sociologije). Njegova istraživanja i studije postale su klasici na području istraživanja utjecaja masovnih medija. Detaljno je istraživao utjecaj dnevnih novina, tjednika, radija i filmova na društvo, posebno navike slušanja radija kod Amerikanaca, služeći se pritom statističkim mjerenjima (Radio and Printed Page, The People’s Choice, Voting, An Introduction to Applied Sociology).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona