Leksikon radija i televizije

Natrag

Lauš, Radovan

snimatelj (1951–2015). Na HRT-u od 1975. Stekao zvanje direktora fotografije. Iznimno angažiran u Informativnom programu. Kao dio protokola često je na putovanjima pratio državnike (tako J. Broza Tita i F. Tuđmana) te donosio snimke sa svih kontinenata. Jednako prisutan i na najneugodnijim kriznim i ratnim žarištima, od Prištine 1980-ih do ratišta tijekom Domovinskoga rata. Dobitnik HND-ove nagrade za afirmaciju javne riječi i demokratizacije 1990. Nositelj Spomenice Domovinskoga rata te medalja Oluja i Bljesak.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona