Leksikon radija i televizije

Natrag

Latković, Radovan

publicist (1917–2004). Studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te pravo u Zagrebu, Parizu i Rimu, gdje je i doktorirao. Od 10. IV. 1941. povjerenik, a od 27. IV. upravitelj Radiostanice Zagreb, koja je tada preimenovana u Državnu krugovalnu postaju Zagreb te dobila novi odašiljač od 10 kW. Kako ni tim odašiljačem nije mogao biti pokriven cijeli teritorij NDH, novoosnovani je Državni zavod za krugovalnu službu, kojemu je na čelu također bio Latković, ustrojio postaje u Dubrovniku, Banjoj Luci i Sarajevu 1942. i Osijeku 1943. te s pomoću kratkovalnih odašiljača iz Italije, Njemačke i Zemuna organizirao emitiranje programa za Hrvate u Sjevernoj i Južnoj Americi. Hrvatsku napustio 1945. i nakon doktorata na vatikanskom sveučilištu 1947. otišao u Argentinu. Djelatan u hrvatskoj dijaspori, surađivao u mnogim publikacijama, posebno u Hrvatskoj reviji; objavio Hrvatsko stanovište o Memorandumu SANU (1987).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona