Leksikon radija i televizije

Natrag

Latinica

politički talk show, emitirao se na HTV-u 1993–2011, uz kraći prekid 2009. Pokretač, urednik i voditelj D. Latin. U njoj su sučeljavana mišljenja običnih ljudi, stručnjaka, političara i društvenih aktivista, a koristile su se istraživačke reportaže stalnih suradnika. Stekla je reputaciju emisije koja ne preže od razotkrivanja tabua. Od početka 2000-ih bavila se temama kao što su kažnjavanje ratnih zločina, procesi pomirbe, nacionalizam i šovinizam, poticanje suradnje među državama bivše Jugoslavije, civilno društvo, zaštita manjina, ksenofobija, promicanje tolerancije te usmjeravanje Hrvatske prema liberalnoj demokraciji. Izazivala osporavanja i polemike o novinarskim slobodama, povremeno cenzurirana i uklanjana s programa, no stalno je bilježila visoku gledanost. Autor je za svoj rad na njoj dobio brojna priznanja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona