Leksikon radija i televizije

Natrag

Kuljerić, Igor

skladatelj i dirigent (1938–2006). Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dirigiranje usavršavao kod I. Markeviča u Monte Carlu, a skladanje u Milanu (RAI-jev Studio di fonologia musicale). Od 1963. do 1967. korepetitor u HNK-u, 1967–68. čembalist i asistent A. Janigra u Zagrebačkim solistima. Od 1968. do 2005 (s prekidom 1981–84) dirigent Simfonijskog orkestra i Zbora RTZ-a/HRT-a, potom počasni šef dirigent Zbora te gostujući dirigent Orkestra. Od 1981. do 1984. umjetnički direktor Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, 1992–94. ravnatelj Opere HNK-a, gdje je potom do umirovljenja 2003. stalni dirigent. Bio je 1977–88. programski direktor Tribine muzičkoga stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, 1980–81. predsjednik Društva skladatelja Hrvatske, 1981–83. umjetnički direktor Muzičkoga biennala Zagreb, 1984–85. glazbeni direktor Dubrovačkih ljetnih igara te od 1995. do kraja života umjetnički ravnatelj Međunarodnoga natjecanja mladih dirigenata Lovro pl. Matačić. Od 2004. redoviti član HAZU-a. Autor opsežnoga skladateljskog opusa orkestralnih, koncertnih i komornih djela te nekoliko opera i baleta. Jedna od najistaknutijih hrvatskih glazbenih ličnosti druge polovice 20. st.; gostovao je u svim većim zemljama Europe, SAD-u i Rusiji. Dobitnik brojnih nagrada, među ostalim nagrade JRT-a 1967, 1971. i 1973, nagrade Grada Zagreba 1972. i 1986, nagrade Vladimir Nazor 1986, diskografske nagrade Porin 2004. i 2006, nagrade Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja 2004. Dobitnik je i odličja Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi 1995.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona