Leksikon radija i televizije

Natrag

Kruva bez motike

radiodrama Nives Madunić, emitirana na HR-u 1999. Osim na humorističnoj pjesmi A. Ivanošića Sličnorični natpis groba Zvekanova, o fra Ivanu Zvekanu, fratru-pustolovu, veseljaku i šaljivcu, temelji se i na drugim djelima slavonske književnosti 18. i 19. st. (Godovno J. S. Relkovića, Slavonska Judita, Satir M. A. Relkovića, Sveta Rožalija A. Kanižlića), stvorivši tako fresku onodobnoga pučkog života u Slavoniji. Nagrađena na međunarodnom festivalu Prix Marulić 1999. Režija: V. Vrhovnik, glazbena urednica: A. Kramarić, ton-majstor: K. Osman, uloge: D. Milas, Z. Torjanac, P. Juričić, H. Buljan, I. Apelt, D. Carić, V. Tominac, G. Grgić, S. Nikolić i E. Glad.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona