Leksikon radija i televizije

Natrag

Krčmar, Tomislav Stjepanov

novinar i urednik (1946). U Zagrebu diplomirao na Fakultetu političkih znanosti te na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a magistrirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Na RZ-u novinar od 1974. do umirovljenja 2008, uglavnom na području znanosti i tehnologije, Na I. programu 1976. pokrenuo Radio magazin, na II. uređivao emisiju Eppur si muove (od 1987. na III. programu). Na III. programu 1993. pokrenuo emisiju o novim tehnologijama Pogled u sutra. Dobio je nagradu Fran Tućan za popularizaciju znanosti 1990. i godišnju nagradu HRT-a 1997.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona