Leksikon radija i televizije

Natrag

konverzija

1. transkodiranje. 2. konverzija analiziranja (u žarg. konverzija skeniranja, od engl. scanning), postupak prilagodbe i prijenosa slike iz sustava s jednim načinom i frekvencijom analiziranja u sustav s drugim načinom i frekvencijom. Tipičan problem nastaje kad je npr. sliku, nastalu na računalnom sustavu, potrebno prilagoditi TV standardima, pri čemu postoji razlika između frekvencija horizontalnog i vertikalnog obnavljanja slike i problem TV poluslika koje računalna grafika ne poznaje. U takvu slučaju rabe se posebni uređaji za konverziju koji po jednom ritmu i u jednoj razlučivosti učitavaju računalnu sliku u svoju memoriju, a po drugom ritmu i u drugoj razlučivosti iščitavaju sliku iz memorije i šalju je TV sustavu. Zbog problema poluslika potrebno je dodatno specifično filtriranje kako ne bi došlo do subjektivnog doživljaja treperenja na oštrim horizontalnim rubovima u računalnoj grafici. 3. konverzija TV standarda, pretvorba jednoga TV standarda u drugi. Uvijek je povezana sa znatnim tehničkim izdacima. Pretvorba američkog analognog TV standarda NTSC 525/60 u europski PAL ili SECAM 625/50 predstavlja konverziju TV standarda. U uređaju koji se koristi za konverziju TV standarda vrši se interpolacija među nekoliko poluslika, kompenzacija pogreške kretanja, konverzija formata slike 4:3, 16:9, 14:9 itd. 4. konverzija frekvencije uzorkovanja audiosignala (engl. sample rate conversion) radi se zbog mogućnost međusobne konverzije standardiziranih frekvencija uzorkovanja, 44.1, 48, 88.2, 96 i 192 kHz, iz jedne u drugu, radi kompatibilnosti s različitim tonskim digitalnim standardima. 5. analogno-digitalna pretvorba.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona