Leksikon radija i televizije

Natrag

kontribucijska veza

najčešće visokokvalitetna veza za prijenos radijskih i TV programa prema proizvodnim centrima. Služi uključivanju u programe uživo, ali i za prijenos programa koji će biti odgođeno emitirani.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona