Leksikon radija i televizije

Natrag

kontinuitet

prostorno jedinstvo u audiovizualnom djelu (filmu, TV emisiji). To je gledateljski dojam prirodnog i logičnog toka zbivanja u AV djelu, poput onoga u objektivnoj stvarnosti. Nastaje kao posljedica osjetilne, vizualno-zvučne percepcije niza montiranih kadrova, kao dijelova diskontinuirane zabilježbe stvarnosti. Potreba za ostvarivanjem kontinuiteta javlja se kako u snimanim djelima koja se predstavljaju (emitiraju) nakon procesa montaže, tako i u živim prijenosima. Da bi bio ostvaren cjelokupan dojam kontinuiteta, treba zadovoljiti niz uvjeta, poput kontinuiteta radnje, zvučnoga i fotografskoga kontinuiteta i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona