Leksikon radija i televizije

Natrag

koncesija

u području elektroničkih medija pravo na obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija ili TV uporabom radiofrekvencijskog spektra. U Hrvatskoj se dodjeljuju na temelju javne obavijesti o namjeri davanja koncesija na tehničkoj podlozi, koju utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) za razdoblje do 15 godina, ovisno o broju stanovnika na području koncesije. Davanju koncesije prethode pripremne radnje, a osobito procjena vrijednosti koncesije te izradba studije opravdanosti davanja koncesije ili analiza davanja koncesije. Odluku o dodjeli donosi Vijeće za elektroničke medije temeljem Zakona o elektroničkim medijima, a ugovor o koncesiji sklapa se između radijskog ili TV nakladnika i Agencije za elektroničke medije. Uključuje i programsku osnovu koja je bila predmetom dobivanja koncesije pa ju je medij obvezan poštivati. Promjenu programske osnove veću od 10% mora odobriti Vijeće za elektroničke medije. Početkom 2016. u Hrvatskoj, uz HRT-ove kanale, emitira 144 radijskih i 28 TV kanala kojima je dodijeljena koncesija na različitim razinama, od lokalne do nacionalne. HRT se ne natječe za koncesiju jer je okvir za njegovo djelovanje utvrđen Zakonom o HRT-u, odnosno Ugovorom o programskim obvezama s Vladom RH.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona