Leksikon radija i televizije

Natrag

koncentracija medija

trend smanjenja raznolikosti na medijskom tržištu i razvoj medijskoga tržišta u kojem ne postoji dovoljna konkurencija. Općenito znači nadzor nad proizvodnjom, zapošljavanjem, distribucijom i publikom. Posljedica je trenda okrupnjivanja koji nastaje povećanjem kompanije kupovinom drugih medijskih kompanija radi povećanja graničnog profita. Transnacionalna medijska koncentracija označuje stanje u kojem šest najvećih svjetskih medijskih kompanija kontrolira najveći broj medija u svijetu. Vrste medijske koncentracije jesu: horizontalna koncentracija (kontrola nad medijima iste vrste koji su inače u međusobnoj konkurenciji), dijagonalna koncentracija ili ekspanzija (vlasništvo nekog koncerna nad različitim medijima, kao što su televizija i tisak, naziva se i ukriženo medijsko vlasništvo), vertikalna koncentracija ili integracija (koncentracija ili povezivanje svih faza proizvodnje i distribucije medija unutar jedne kompanije). Dovodi do posebnih oblika tržišnih odnosa: oligopola i monopola. Veliki broj zemalja primjenjuje različite mjere nadzora i ograničenja koncentracije u medijima radi zaštite pluralizma. Hrvatska ograničava koncentraciju u tiskanim medijima, elektroničkim medijima i dijagonalnu koncentraciju (ukriženo vlasništvo). Kontrola koncentracije najčešće se provodi prema kriteriju udjela u vlasništvu u mediju ili prema tržišnomu udjelu medija (po korisnicima ili prihodima). U Hrvatskoj koncentraciju medija regulira Zakon o medijima, a koncentraciju elektroničkih medija i Zakon o elektroničkim medijima. Nakladnici medija dužni su prijaviti Agenciji za tržišno natjecanje sve koncentracije, neovisno o pragu veličine, a početkom godine dostaviti podatke o vlasničkoj strukturi Hrvatskoj gospodarskoj komori, objaviti ih u Narodnim novinama, a ako je riječ o nakladnicima elektroničkih medija, dostaviti podatke i Agenciji za elektroničke medije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona