Leksikon radija i televizije

Natrag

komunikacijska znanost (komunikologija)

znanost koja se bavi komunikacijskim procesima i sustavima; proučava sadržaj, oblik i tehnike priopćavanja, smisao i učinke poruka koje protječu između pošiljatelja i primatelja. Također akademska disciplina u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona