Leksikon radija i televizije

Natrag

kompozicija kadra

vizualni raspored prizornih pojava i grafičkih (plošnih) odnosa u izrezu kadra, čime se uvjetuje vidljivost prizornih sastojaka, raspored pozornosti unutar kadra, interpretativni odnos prema ključnim sastojcima te vizualna, estetska sugestivnost slike. Obuhvaća određivanje mizanscene, izbor tipa perspektivnih odnosa (najčešće s pomoću motrišta, izbora objektiva i pokreta kamere) te usuglašavanje likovnih odnosa. Kompozicija kadra može se mijenjati, razvijati ili održavati razmjerno stabilnom ili ciljano nestabilnom tijekom trajanja kadra.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona