Leksikon radija i televizije

Natrag

komentar

1. forma novinarskog izražavanja mišljenja, ocjene o nekom događaju ili pojavi. Može varirati od autorova opredjeljenja temeljenoga na sustavnoj analizi argumenata do afektivnoga, pa i borbenoga zagovaranja gledišta. Iako nije sasvim iščeznuo iz RTV programa, sve se više nadomješta analitičkim prilozima bez komentatorskoga zaključka ili kratkim voditeljskim vrijednosnim sudovima. Komentar uvijek treba predstaviti kao osobno stajalište; u njemu nema neutralnoga stajališta. Pojedine javne televizije ponekad angažiraju goste komentatore iz drugih medija ili stručnjake. 2. (žarg.) popratni komentar, tj. objašnjenje slike u izravnom prijenosu ili odloženom emitiranju priloga. Također emisija dokumentarnoga žanra u offu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona