Leksikon radija i televizije

Natrag

Kolesar, Anita

novinarka, urednica i dramaturginja (1927–2002). Od 1950-ih filmska kritičarka na RZ-u. Urednica, dramaturginja i autorica radiodrama za djecu. Kroz igru zvukova i bogate radiofonske efekte u radiodramskim emisijama promijenila je tad uobičajeni pripovjedački diskurs. Potaknula mnoge književnike na pisanje za djecu (V. Parun, S. Škrinjarić, N. Iveljić, P. Katalinić i dr.).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona