Leksikon radija i televizije

Natrag

Književni utorak

emisija Obrazovnog i dječjeg programa HR-a, emitirala se od 1994. do 2008. na I. programu. Trajao je 50 minuta i bavio se temama iz književnosti i srodnih umjetnosti te jezičnom problematikom. Prva emisija o književnosti na RZ-u emitirana je 15. XII. 1926, kad je svoje stihove u mikrofon govorio pjesnik D. Domjanić, a Književni utorak jedan je od sljednika te tradicije. Emisiju je uređivala i vodila I. Plejić Premec, a u njoj su surađivali Lj. Pauzin, D. Špelić, S. Obarčanin Bukvić i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona