Leksikon radija i televizije

Natrag

Knez

radiodrama Ivana Slamniga, praizvedena na RZ-u 1959. Kroz priču protagonista Antuna, koji povjeruje u priču o vlastitom plemićkom podrijetlu, zbilja je ludistički smještena u prostor jezika kao jedinu realnost, čime tekst odstupa od pravocrtne, realističke drame te korespondira s europskim teatarskim modernitetom (teatar apsurda). Režija Z. Bajsić, uloge B. Todorović, F. Jurčec, V. Bek, I. Šubić i B. Lončar. Nova verzija snimljena je 1974. u režiji J. Meštrovića, uloge: R. Buljan, D. Krča, J. Marotti i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona