Leksikon radija i televizije

Natrag

Klobučar, Dragutin

glumac i redatelj (1939-2021). Diplomirao na ADU-u u Zagrebu. U Dramskom programu RZ-a redatelj od 1967. do umirovljenja. Režirao više od 200 igranih i dokumentarnih radiodrama, iskazavši poseban senzibilitet za djela domaćih autora (posebno hvaljena Pijana novembarska noć 1918. M. Krleže, 1977). Za dokumentarnu radiodramu Ovdje Radio Agram (u suautorstvu sa Z. Rajković i M. Pijacom) nagrađen na međunarodnom festivalu Fedor 1989, a za dokudramu Sineki (u suautorstvu s M. Pijacom) na Prix Italia 1992. dobio je drugu nagradu. Kao glumac nastupao u zagrebačkim kazalištima (redovito u Glumačkoj družini Histrion), igrao u TV serijama (Ptice nebeske) i filmovima (Slučajni život, Crne ptice, Ritam zločina, Mala pljačka vlaka).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona