Leksikon radija i televizije

Natrag

Kliment, Stanislav

ekonomist (1925). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1980. redoviti profesor. Prvi direktor računskoga centra RTZ-a 1961–71. Radio na projektiranju prvoga informacijskog sustava RTZ-a, uveo automatiziranu obradbu pretplate i ostalih računovodstvenih podataka sustavom bušenih kartica, koji su u to vrijeme imale samo posebne organizacije u Jugoslaviji. Autor ili suautor više knjiga s područja informatike i programiranja (Osnove informatike, Osnove programiranja u Cobolu).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona