Leksikon radija i televizije

Natrag

kleveta

neistinita tvrdnja o kom. U hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, kazneno djelo protiv časti i ugleda. Odnosi se na fizičku ili pravnu osobu, a može se počiniti samo s namjerom; pritom je važno da za postojanje klevete njezin sadržaj uvijek mora saznati treća osoba. Kaznenoj odgovornosti ne podliježe klevetnički sadržaj ostvaren u znanstvenom, književnom, umjetničkom djelu, u obavljanju službene dužnosti, političke ili druge javne djelatnosti, u novinarskom poslu, u obrani nekoga prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se dokaže da nije riječ o ponašanju kojega je cilj bio naškoditi nečijoj časti ili ugledu. Sudska odluka kojom je počinitelj klevete počinjene preko tiska, radija ili televizije proglašen krivim može se u cijelosti ili djelomično na zahtjev oštećenika objaviti preko istih medija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona