Leksikon radija i televizije

Natrag

klapa

(engl. clapper board, njem. Klappe), drvena tablica s ugrađenom letvicom koja se može otvarati i zatvarati poput kraka škara, pri čemu proizvodi zvonki zvuk. Tradicionalno pomagalo filmske produkcije. Koristi se pred kamerom na početku ili prije kraja kadra. Na tablici su ispisani podatci za identifikaciju kadra. Na osnovi toga u montaži se razvrstava filmska i tonska vrpca, a zatim se prema snimljenomu zvuku i trenutku zatvaranja klapa sinkroniziraju slika i ton. Danas je u uporabi elektronička klapa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona