Leksikon radija i televizije

Natrag

key frame

(engl.), 1. u nelinearnoj digitalnoj videomontaži, slika koja pokazuje početak ili završetak neke učinjene promjene u sadržaju. To može biti točka u kojoj počinje ili završava pretapanje jednog videosadržaja u drugi. 2. u kompresiji videosadržaja, slika kodirana bez reference na neku drugu sliku.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona